Om mærket:

DK-Webshop er et mærke der kan bruges af danske hjemmesider.

Mærket kan bruges til at vise sine kunder at de handler med en dansk hjemmeside.

Ejer forhold:

Mærket ejes af Bubblegum Studio Aps – CVR: 43234374

Medlemskab:

Du ansøger om medlemskab ved at udfylde vores tilmeldingsformular som du finder her:

https://dk-webshop.dk/tilmelding/

Efter din tilmelding vil vi gennemgå din ansøgning og meddele dig om dit site kan optages på deltager listen.

Vi forbeholder os ret til at afvise enhver anmodning om medlemskab efter eget skøn uden at angive en grund.

Krav til din hjemmeside:

Din hjemmeside skal være registreret af et dansk firma for at kunne blive optaget på deltager listen.

Vi kan kræve dokumentation for at din hjemmeside er dansk.

Vores mærke skal være indsat med link på din hjemmeside.

Mærket skal være placeret på en side, man kan klikke sig frem til og må altså ikke være skjult.

Brug af vores mærke:

Du er kun berettiget til at bruge vores mærke, hvis vi skriftligt har meddelt dig at din hjemmeside er godkendt og at du har betalt det årlige deltager gebyr.

Ved indsættelse af vores mærke accepterer du at blive faktureret det årlige deltager gebyr, så længe du anvender mærket.

Pris:

Prisen på et medlemskab afhænger af hvilken deltager type du vælger. 

Du finder vores priser:

https://dk-webshop.dk/pris/

Du faktureres for den valgte deltager typer en gang om året indtil du opsiger aftalen.

Alle priser er angivet ekskl. moms.

Opsigelse:

Du kan opsige aftalen ved at sende en mail til os på kontakt@dk-webshop.dk og fjerne vores mærke fra din hjemmeside.

Du skal opsige aftalen senest 7 dage før fornyelsen, som sker årligt på den dato du tilmeldte dig.

Vi vil efter herefter bekræfte din opsigelse. Du må ikke bruge vores mærke efter du har opsagt aftalen.

Hvis du forsat bruger vores mærke efter du har opsagt aftalen forbeholder vi os ret til forsat at fakturere dig deltager gebyret.

Returret:

Der er ingen returret på deltagelse i ordningen, da det er en service der tages i brug øjeblikkeligt.

Ansvarfraskrivelse:

Vi kan ikke drages til ansvar for nogen former for skade, tabt fortjeneste, tabt ranking i søgemaskiner eller lignende der måtte opstå som følge af din brug af vores mærke eller deltagelse i ordningen.

Betaling:

Betaling sker for et år ad gangen.  Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra faktura dato. Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til enhver tid gældende lovgivning.

Ændring af vilkår:

Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår uden varsel. Ændring af vilkår vil blive meddelt pr. mail.